ΧΕΠ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΤΩΝ ΚΗΙ1050, ΚΗΙ1051, ΚΗΥ3741, ΜΕ52747 ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ