ΧΕΠ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΑ ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΟΥΝΙΟΥ-ΙΟΥΛΙΟΥ