ΧΕΠ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΔΗΜΟΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ 4ου ΑΝΤΑΜΩΜΑΤΟΣ ΔΕΣΚΑΤΙΩΤΩΝ 4-14 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2017