ΧΕΠ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Η/Υ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ (HARDWARE)