ΧΕΠ ΓΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΟ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 9 ΤΟΥ Ν. 3854/2010