ΧΕΠ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ “ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ ΠΑΛΙΟΥΡΙΑΣ”