ΧΕΠ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ “ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΑΓΩΓΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΛΑΪ-ΚΡΑΝΙΕΣ ΠΑΛΙΟΥΡΙΑΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΩΓΟΥ ΣΤΟ ΣΤΕΝΟ ΔΑΡΔΟΥΜΠΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΝΟΜΟΥ ΑΠΟ ΘΕΟΧΑΡΗ-ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ ΕΩΣ ΓΕΦΥΡΑ”