ΧΕΠ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ “ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΔΡΟΜΟΥ ΚΑΡΠΕΡΟΥ-ΝΗΣΙ”