ΧΕΠ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ ΤΟΥ 5ου ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ “ΧΑΛΙΚΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΠΡΟΣ ΚΑΤΑΚΑΛΗ”