ΧΕΠ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ ΤΟΥ 3ουΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ “ΚΑΘΟΔΗΓΗΤΙΚΟ ΤΟΙΧΙΟ ΣΤΟ ΡΕΜΑ “ΚΑΡΑΒΙΔΑ” ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΡΟΜΟΥ ΠΡΟΣ ΚΑΤΑΚΑΛΗ”