ΧΕΠ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ ΤΗΣ 5ης ΕΝΤΟΛΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ “ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΑΡΠΕΡΟΥ”