ΧΕΠ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ ΤΗΣ 3ης & 4ης ΕΝΤΟΛΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ “ΧΑΛΙΚΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΠΡΟΣ ΚΑΤΑΚΑΛΗ”