ΧΕΠ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ ΤΗΣ 2ης ΕΝΤΟΛΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ “ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑΣ”