ΧΕΠ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ ΤΗΣ 1ης ΔΟΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ “ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ”