ΧΕΠ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΚΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ