ΧΕΠ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΧΟΡΤΩΝ ΤΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Δ.Κ. ΔΕΣΚΑΤΗΣ