ΧΕΠ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ 2ου ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ “ΧΑΛΙΚΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΠΡΟΣ ΚΑΤΑΚΑΛΗ”