ΧΕΠ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ 1ης ΕΝΤΟΛΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ “ΚΑΘΟΔΗΓΗΤΙΚΟ ΤΟΙΧΙΟ ΣΤΟ ΡΕΜΑ ΚΑΡΑΒΙΔΑ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΡΟΜΟΥ ΠΡΟΣ ΚΑΤΑΚΑΛΗ”