ΧΕΠ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Η/Υ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ (HARDWARE) ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ 2533/13-4-2017 ΣΥΜΒΑΣΗΣ