ΧΕΠ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΡΙΣΜΟΥ ΧΟΡΤΩΝ ΤΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΕΣΚΑΤΗΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ