ΧΕΠ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΧΟΡΤΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΕΣΚΑΤΗΣ ΚΑΙ Τ.Κ.