ΧΕΠ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΗΧΗΤΙΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΚΑΙ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΦΩΤΑΓΩΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΟΥ ΔΕΝΤΡΟΥ