ΧΕΠ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΣΤΟ ΤΟΠΙΚΟ ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ ΤΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝΤΟΥ 4ου ΑΝΤΑΜΩΜΑΤΟΣ ΔΕΣΚΑΤΙΩΤΩΝ 4-14 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2017