ΧΕΠ ΔΑΠΑΝΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΣΙΓΚΕΛΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΦΑΓΕΙΟ