ΧΕΠ ΔΑΠΑΝΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΟΥ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΟΥ 4ου ΑΝΤΑΜΩΜΑΤΟΣ ΔΕΣΚΑΤΙΩΤΩΝ 4-14 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ