ΧΕΠ ΔΑΠΑΝΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ Η/Υ, ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΚΤΥΠΩΤΗ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ