ΧΕΠ ΔΑΠΑΝΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΚΗΙ 1026 ΚΑΙ ΚΗΥ 3744 ΟΧΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ