ΧΕΠ ΔΑΠΑΝΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΧΑΡΤΙΟΥ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ Δ.Ε. ΔΕΣΚΑΤΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ