ΧΕΠ ΔΑΠΑΝΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΤ/ΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΚΗΙ 1026 ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ