ΧΕΠ ΔΑΠΑΝΩΝ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ-ΙΝΤΕΡΝΕΤ-WAP ΔΗΜΑΡΧΟΥ-ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΩΝ