ΧΕΠ ΔΑΠΑΝΩΝ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ – ΙΝΤΕΡΝΕΤ ΔΗΜΑΡΧΟΥ-ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΩΝ