ΧΕΠ ΔΑΠΑΝΩΝ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ-ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΩΝ ΚΑΙ ΙΝΤΕΡΝΕΤ-WAP