ΧΕΠ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΥ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟΥ ΤΟΥ ΚΤΕΛ ΑΠΟ ΚΑΙ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΤΟΠΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ