ΧΕΠ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΤΑΧΥΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΔΕΣΚΑΤΗΣ