ΧΕΠ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΕΡΓΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ