ΧΕΠ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΛΑΤΙΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝΤΟΣ