ΧΕΠ ΔΑΠΑΝΗΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΣΕ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ