ΧΕΠ 336-20 ΥΛΙΚΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΦΘΟΡΩΝ ΜΑΡΜΑΡΩΝ-ΚΥΒΙΛΟΘΩΝ ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΥ ΔΕΣΚΑΤΗΣ-ΚΟΤΙΤΣΑΣ.