Χαλικοστρώσεις αγροτικών δρόμων και κατασκευή τεχνικών δρόμου προς Κατάκαλη-5ος ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ-ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΔΕΗ