Χαλικόστρωση Αγροτικών δρόμων προς Ταμιευτήρα Ιλαρίωνα-1ος Λογαριασμός-Χρημαροδότηση ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΔΕΗ Α.Ε.