Αξιοποίηση γεώτρησης ΤΚ Δασοχωρίου-ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΣΑΕΠ04100002-ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΠΕΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ-19SYMV004408267