Αξιοποίηση γεώτρησης ΤΚ Δασοχωρίου-ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΣΑΕΠ 041