ΑΤΟΜΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΖΓΟΥΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 55-67