Ασφαλτόστρωση και κατασκευή τοιχίου σε τμήμα δρόμου ορος οικισμό Γηλόφου-ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΣΑΕ 055