Ασφαλτόστρωση δρόμου από Ξηραντήριο προς ΔΙΑΔΥΜΑ-1η εντολή πληρωμής-χρηματοδότηση από το ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΜΕ ΔΕΗ Α.Ε.