Ασφαλτόστρωση δρόμου από Διασταύρωση Καρπερού-Κατάκαλη προς Γέφυρα Αγίου Αθανασίου-ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΔΕΗ