Ασφάλιστρα μηχανημάτων – Τεχνικών εγκαταστάσεων-ΜΕ 95530, ΜΕ52747, ΜΕ 115163, ΜΕ 34923, ΚΗΥ 3709