Ασφάλιστρα μηχανημάτων – Τεχνικών εγκαταστάσεων 2020