Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων-ΚΗΙ 1054, ΚΗΙ 1083, ΚΗΙ 1046, ΚΗΥ 3741