Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων 2019-ΚΗΙ 1026, ΚΗΙ 1040, ΚΗΥ 3739